Skip Navigation LinksAutismevenlig-undervisning-&-Sociale-Kompetencer

Autiemsevenlig undervisning & Sociale kompetencer
til inkludere elever i folkeskolen - Fagfolk.

Internatkursus

 

Et højaktuet kursus over 2- 3 dage/ eftemiddage/ aftner, som vil give dig socialpædagogisk viden, der tidligere var målrettet elever på specialskoler -  hvordan du i praksis kan omsætte og anvende denne i både almen- og specialtilbud.

 

Underviser er Charlotte Ryhl - en af Danmarks førende undervisere på autisme- og inklusionsområdet - som har udgivet bogen "Autismevenlig undervisning" i foråret 2016.
Henvender sig til alle fagfolk, der arbejder med børn & unge med autisme, som er inkluderede i distrikts-, private og selvejende skoler samt efterskoler og ungdomsskoler.

 

Behovet for socialpædagogisk viden i skolen er aktuelt meget stort dels på grund af den nye folkeskolelov, der forpligter lærere og pædagoger til at arbejde sammen på nye måder - dels grundet et øget fokus på inklusion af elever i almentilbuddet. Antallet af inkluderede børn er stigende, og mange undervisere efterlyser viden om undervisning af elever med ASF.

 

Tidspunkt

I vælger datoer og tidspunkt, samt hvor mange dage I ønsker kurset skal forgå over.

Der er mulighed for både heldagskurser og eftermiddags/ aftenkurser.

Kurset kan også foregå i weekender, hvis det passer jeres institution bedst.

 

Målgruppe
Lærere, pædagoger, støtte-& kontaktpersoner i distrikts-, selvejende og private skoler - Personale fra efterskoler og ungdomsskoler kan også profitere af kurset.
Der er taget udgangspunkt i, at deltagerne har et overordnet kendskab til autismespekturmforstyrrelser (ASF).

 

Indhold
Kurset vil tage udgangspunkt i det tidligere udbudte Autismecenter Vest 2-dagskursus i Herning oktober 2016.
Se også 'Program & indhold' for et 2-dagskursus  (2 hele dage) nederst på siden samt tidligere udsendt invitation i kolonnen til højre (nederst).
Der vil være mulighed for at få tilpasset indholdet mere specifikt til jeres ønsker og behov i samarbejde med Autismecenter Vest og underviser Charlotte Ryhl.
For en uforpligtende samtale om indhold, sted, dato mv. -> ring eller mail koordinator Jane Jensen:
Tlf:   5311 3149  / Mail: jj@autismecentervedt.dk

 

Kursusform
En blanding af teoretiske oplæg, gennemgang af cases, gruppearbejde.
Da vi ønsker at gøre kurset så praksisorienteret som muligt, er det opdelt i 2 - 3 dage med 2 til 3 ugers mellemrum således, at kursisterne kan afprøve for dem relevante elementer fra kurset i praksis i den mellemliggende periode. Derved er der mulighed for at få feedback fra underviser og debat med de andre kursister på de efterfølgende kursusdage.

Underviser
Charlotte Ryhl, som er uddannet psykolog, stifter og ejer af firmaet 'Autismeviden'.
Derudover er hun ansat ved Børnehus Sjælland i Næstved og som ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Charlotte Ryhl er forfatter til bøgerne "Autismespektrum forstyrrelser - et psykologisk overblik" (2012) og "Autismevenlig undervisning" (2016), der er udgivet på Hans Reitzels Forlag.

 

Program & indhold for et 2-dagskusus (heldags fra kl. 9.00 -15.30)

Tidspunkt

​Indhold for kursusforløbet

​Undervisere

​Kursusdag 1 

 • Præsentation og intro til kurset.
  Præsentation og problematisering af emnet.
  Triaden.
 • Psykologiske forklaringer på adfærden ved ASF og beslægtede diagnoser.
  Oplæg om spændingsfeltet mellem skole, ASF og socialpædagogisk arbejde.
 • Oplæg om dilemmaet vedr. udvikling af sociale kompetencer.
  Metoder til udvikling af kompetencer, bla. med fokus på underviserens reaktioner i mødet med eleven.
 • Implementering af sociale kompetencer i skolen.
  Afslutning.


Teori, cases, summemøder, leg & gruppearbejde.

Charlotte Ryhl

​Kursusdag 2

 • Introduktion til dagen.
  Konsekvenser af elevers og undervisers forskellige typer temperament og personlighed.

 • Fælles refleksion af praksis.

 • Praksisrettet arbejde med udvikling af elevers sociale kompetencer hos elever med ASF.
 • Tag værktøjet med hjem.
  Afslutning & evaluering.

 

Teori, cases, supervision & gruppearbejde.

Charlotte Ryhl

 

 

Ring eller mail 
Koordinator
Jane Jensen
Tlf:    5311 3149
Mail: jj@autismecentervest.dk

 

Sted
På jeres egen institution eller i andre egnede lokaler i jeres nærområde.

Pris
2.800 - 3.300,- kr.  pr. deltager ekskl. moms.
Afhængigt af antal kususdage, om det er dag/ eftermiddage/ aften/ weekend og geografisk placering.
Ring eller mail Koordinator, Jane Jensen, for at få et uforpligtende, skriftligt tilbud.

Prisen inkluderer både undervisningen, litteraturliste til forberedelse og kursus- materialer.
Undervisers transport , kørselstid (evt. overnatning) samt kursusadministration er indeholdt i prisen.
.

Fakturering 
Foregår via EAN systemet for offentligt institutioner og pr. mail for selvejende institutioner/ selvstændige erhvervsdrivende.

 

Læs evt. tidligere invitationen til samme kusus i Herning ved at klikke her: